DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

İş sağlığı ve güvenliği Eğitimleri

Mevzuat kapsamında tüm işyerlerinde çalışanlara her yıl iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur.
Bu kapsamda tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımızca eğitimler işyerlerinde çalışma saatlerinize uygun olarak verilmektedir.
Eğitimlerin öncesinde ve sonrasında yapılan testler ile eğitimin etkinliği ölçülmekte ve şirketlere raporlanmaktadır.
Eğitim sonunda tüm katılımcıların adlarına düzenlenmiş belge verilmektedir.

İş güvenliği uzmanı danışmanlık hizmetleri
         
Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri
İş Kanunu Madde 81
İşverenler, Sanayiden sayılan devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,
yükümlüdürler.
Bu hüküm kapsamında yasal mevzuat gereklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla "İş güvenliği uzmanı" danışmanlık hizmetlerini gerçekleştiriyoruz..

Risk Değerlendirme faaliyetleri

Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri
İş Kanunu Md 77: İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.
          4857 Sayılı İş Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda işyerlerinde mevcut bulunan tehlikelere karşı, sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamının tesis edilmesine yönelik olarak gerçekleştirmesi yasal zorunluluk olan “Risk Değerlendirme” faaliyeti şirketin tüm alanlarını, tezgâhları, süreçleri ve kullanılan iş makinelerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme faaliyetleri önerilmekte ve hazırlanan rapor şirketlere verilmektedir.
Mevzuat kapsamında işyerlerinde yapılması, bulundurulması gereken konularda hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.