HİZMETLERİMİZ

 

  Bütün İşyerlerine İş Güvenliği Uzmanlığı (A,B,C Grubu) Hizmeti.
  Tehlike ve risk analizi.
  Yürürlükteki Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre Denetleme ve Rapor
  Yürürlükteki Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler hakkında Eğitim verilir
  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Denetlemeleri ve Eğitimleri yapılır
  Tehlikeli bölgelerin Belirlenmesi.
  Görev yerlerinin tanımlanması
  İş Güvenliği Talimatlarının hazırlanması
  Görev, koruyucu ve bakım Talimatlarının Hazırlanması
  Dokümantasyon Yapısının hazırlanması
  Formlar, Haritalar akış Çizelgeleri
  İş Yeri İSİG Sisteminin kurulması uygulanması ve Sürekliliğinin Sağlanması
  İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alma.
  İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleme ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirme
  İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirme,
  İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirme,
  Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
  Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapma,
  İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleme,
  İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatma
  İş sağlığı ve güvenliği konusunda periyodik olarak danışmanlık hizmeti sunmak.
  Tüzüklerin koordinasyonu.
  İş güvenliği hizmetlerinin merkezi planlaması ve yürütülmesi.
  Yeni projeler ve teklifler üretmek.
  Gerekli talimatları vermek, bilgi alışverişinde bulunmak.
  Yeni koruyucu tertibatların ve malzemelerin denenmesi, uygulanması
  Tesislerin ve araçların periyodik kontrollerini izleyerek yapılmasını sağlamak