EĞİTİMLERİMİZ

 

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

Eğitim Standartlarımız Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ile geliştirilmiş olup; eğitimde kullanılan yazılı ve görsel materyaller yasal onaylarını almıştır.

Vizyonumuz :Eğitim kalitesi ve uzman kadromuzla, dünya standartlarında eğitim hizmetlerini vermektir.

Misyonumuz :Toplumu bilinçlendirmek ve kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Sosyal Sorumluluğumuz Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile derneklere, vakıflara ve okullara destek olmaktır. Çalışma Alanımız

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği prensipleri,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kazalardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının  güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklar
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • İkaz ve Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • Acil eylem planı
 • Risk değerlendirme
 • İş Sağlığı ve güvenliği